אודות יה״ל

יה"ל, יחידת התמיכה ללומד לקוי הלמידה, הוקמה על ידי הפקולטה לחינוך ודיקנאט הסטודנטים של אוניברסיטת חיפה.

ביחידה שני תחומי פעילות עיקריים: אבחון וייעוץ ותמיכה אשר תפקידם לסייע לסטודנט לקוי הלמידה במהלך לימודיו באוניברסיטה.

סטודנט אשר אובחן ביה"ל או בכל מכון אחר באמצעות מערכת המת"ל ונמצא כבעל לקות למידה ו/או הפרעה בקשב וריכוז זכאי לליווי ותמיכה ביה"ל לאורך כל שנות לימודיו באוניברסיטה.

סטודנט אשר אובחן כבעל הפרעה בקשב ובריכוז ומעוניין בתמיכה מוזמן אף הוא לפנות ליה"ל (ראה תחומי הייעוץ ותמיכה).

היחידה ממוקמת בבניין הפקולטה לחינוך, בניין ברזיל, קומה 2
טלפון: 04-8249022 או פנימי 3022.
שעות הקבלה: א'-ה', בין השעות 09:00 - 12:00

תחומי הייעוץ והתמיכה ביה"ל

יועצת היחידה: ד"ר מיכל לרנר
טלפון: 04-8288075 או פנימי 8075
כתובת מייל: michall@edu.haifa.ac.il

סל תמיכה
סל זה כולל:
- 6 שעות שנתיות של ייעוץ פרטני (בתחום הקניית אסטרטגיות למידה ו/או סיוע באנגלית).
- הדרכת בסיס בחדר הטכנולוגיה (מיועדת רק עבור סטודנטים שעדיין לא עברו הדרכה זו)
- שימוש לא מוגבל בחדר הטכנולוגיה(כולל סיוע מצד איש תמיכה הנמצא בשעות קבועות בחדר).
- סיוע לימודי באמצעות חונכות פר"ח/מצטייני דיקן או חונכות בתחום אסטרטגיות למידה

תשלום עבור סל התמיכה - 150 ₪ לשנה