אם עברתי אבחון בעבר, האם עלי לעבור אבחון שוב?
על פי תקנון האוניברסיטה, אין הכרה באבחונים ממכונים פרטיים (גם אם הם נערכו בשנים האחרונות) ולכן על הסטודנט לבצע אבחון חדש או באמצעות מערכת המת"ל או באמצעות אבחון פנימי של יה"ל.