כיצד קובעים מועד לאבחון?
סטודנט המעוניין לעבור אבחון ביה"ל יפנה למזכירות היחידה בטלפון 04-8249022 או בטל' פנימי באוניברסיטה 3022.

בשיחה יקבל הסטודנט פרטים על שאלוני הרקע, האבחון עצמו וגובה התשלום. עם החזרת השאלונים המלאים ליחידה ולאחר בדיקת השאלונים אנו ניצור קשר לקביעת מועד לאבחון.

ביחידה מתקיימים אבחונים בכל אחד מימי השבוע כולל בתקופת הקיץ.