מהן ההתאמות הקבילות באוניברסיטת חיפה?
על פי החלטת הועדה המתמדת של אוניברסיטת חיפה ההתאמות להן זכאי סטודנט לקויי למידה ו/או בעל סבירות גבוהה לקיומה של הפרעה בקשב ובריכוז הן:
1) תוספת זמן מירבית של עד 25% מזמן הבחינה
2) התעלמות משגיאות כתיב
3) שעתוק הבחינה או כל הסדר אחר המקובל על ראש החוג במקרה בו כתב היד אינו קריא (בחינות על גבי מחשב)
4) הקראה או השמעה של טקסט הבחינה באנגלית.