מהן ההתאמות הקבילות באוניברסיטת חיפה?
ההתאמות נקבעות בהתאם למאפייני הלקות ולדרגת החומרה. התאמות אפשריות הן למשל: תוספת זמן, התעלמות משגיאות כתיב, שימוש במחשבון ועוד. אין אפשרות לקבל התאמה של בחינה בעל פה ו/או המרה של בחינה בעבודה.