מי יכול להיעזר בשירותי הייעוץ והתמיכה?
סטודנט שעבר אבחון ביה"ל ונמצא כי הוא לקוי למידה ו/או סטודנט שאובחן ונמצא כי הוא בעל הפרעה בקשב ובריכוז.