מי אחראי להעברת ההתאמות לחוגים?
מזכירות יה"ל תעביר עבור סטודנט אשר עבר אבחון ביחידה ונמצא זכאי להתאמות לימודיות, מכתב לראשי החוגים ובו מפורטות ההתאמות.

עותק מהמכתב, שיועבר לחוגי הלימוד ישלח לסטודנט. מכתב זה יהווה אישור להתאמות וילווה את הסטודנט בכל מהלך לימודיו לתואר באוניברסיטה.