אם הבעיות שלי נגרמות עקב בעיות בריאותיות, האם יש צורך לעבור אבחון ביה"ל?
סטודנט בעל לקות פיזית או סטודנט הסובל מבעיות בריאותיות ייפנה לדיקנאט הסטודנטים, לוועדה רפואית וזו תבחן את מידת זכאותו להתאמות במבחנים.