לוגו אוניבריטת חיפה

יחידת האבחונים

לוגו יחידת יה״ל
Faculty of Education Logo

ביחידה מתבצעים 2 סוגי אבחונים:

אבחון מת"ל:

מת"ל היא מערכת ממוחשבת של מבחנים ושאלונים שפותחה לצורך אבחון מועמדים להשכלה הגבוהה ותלמידים הלומדים במסגרתה, המבקשים התאמות בבחינות וסיוע בלימודים בגין לקות למידה ו/או הפרעה בקשב ובריכוז. מטרת האבחון היא קביעת זכאות להתאמות בבחינות האקדמיות וקביעת סוג ההתאמות.

לצורך ביצוע אבחון יש להוריד את שאלוני המת"ל מהאתר, למלא אותם ולשלוח לכתובת : אוניברסיטת חיפה, הפקולטה לחינוך מכון יה"ל, הר הכרמל, מיקוד 3498838. עם הגעת השאלונים ליחידה, מזכירות היחידה תתקשר לפונה על מנת לתאם מועד לאבחון.

האבחון באמצעות מת"ל מתאים לצעירים העונים על המאפיינים הבאים:

• גיל 16 עד 35.

• מועמדים להשכלה הגבוהה או תלמידים הלומדים במוסד להשכלה גבוהה

• מי שאובחנו בעבר כבעלי לקות למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז; או יש להם קשיים ניכרים באחד או יותר מהתחומים הבאים: קריאה, כתיבה, אנגלית, חשבון, תפקודי קשב וריכוז.

• שולטים בעברית ובערבית ברמה של שפת-אם (ילידי הארץ או מי שעלה ארצה לפני גיל 6).

• שאינם בעלי מוגבלות פיזית הצפויה להפריע לביצוע מטלות המבחנים בסוללת האבחון (למשל, כבדות ראיה, כבדות שמיעה, בעיות מוטוריות).


תהליך האבחון באמצעות מת"ל

תהליך האבחון כולל שלוש פגישות. שתי פגישות בנות כשלוש שעות כל אחת המיועדות לביצוע מבחני מת"ל, ומפגש אישי עם מאבחן מומחה לצורך העמקת הברור ומתן הסבר לפונה על תוצאות האבחון והשלכותיו.

גיבוש האבחנה הסופית בנוגע ללקות למידה מבוסס על:

א. תוצאות הביצוע במבחנים הכלולים במת"ל.

ב. ההיסטוריה ההתפתחותית והלימודית של הפונה, כפי שהיא מתועדת במסמכים המצורפים לפניה ובשאלון האישי שמולא על ידי הפונה.

ג. המידע שנאסף במפגש האישי עם המאבחן המומחה .

מבחנים נוספים מועברים במידה ויש צורך בהעמקה.

עלות האבחון הינו 1450 ₪. המחיר נקבע ע"י המרכז הארצי לבחינות והערכה והינו אחיד בכל הארץ.

פרטים נוספים אודות אבחון המת"ל ניתן למצוא באתר של המרכז הארצי לבחינות והערכה שכתובתו היא : https://www.nite.org.il/other-tests/matal

אבחון לפונים שאינם עומדים בקריטריונים לאבחון באמצעות מערכת המת"ל

האבחון מיועד לפונים בגילאי 35 ומעלה.

האבחון מתבצע בשפת האם ובודק מספר יכולות: קריאה וכתיבה, יכולות הקשב והריכוז וכן את הכישורים האקדמיים. בנוסף, בהתאם לצורך, מתבצע גם אבחון באנגלית ו / או במתמטיקה.

האבחון נערך במשך יום אחד ומתחיל בשעה 08:30 בבוקר. משך האבחון: כ-8 שעות.

עלות האבחון 1700 ₪.

לאחר כחודש, בתום תהליך האבחון, והיה ונמצא כי הסטודנט הינו לקוי למידה הוא יהא זכאי להתאמות לימודיות התקפות לאורך כל שנות לימודיו לתואר.

לצורך ביצוע אבחון יש להוריד את השאלונים מהאתר, למלא אותם ולשלוח לכתובת : אוניברסיטת חיפה, הפקולטה לחינוך מכון יה"ל, הר הכרמל, מיקוד 3498838. עם הגעת השאלונים ליחידה, מזכירות היחידה תתקשר לפונה על מנת לתאם מועד לאבחון.