יחידת האבחונים ללומד לקוי הלמידה

שאלונים להורדה

שאלוני יהל לפונים מעל גיל 36 דוברי שפת אם ערבית - להורדת הקובץ (בחלון חדש)

שאלוני יהל לפונים מעל גיל 36 דוברי שפת אם עברית - להורדת הקובץ (בחלון חדש)

שאלוני מתל לפונים ( בין הגילאים 16-35 ) דוברי שפת אם ערבית - להורדת הקובץ (בחלון חדש) 

שאלוני מתל לפונים ( בין הגילאים 16-35 ) דוברי שפת אם עברית - להורדת הקובץ  (בחלון חדש)