לוגו אוניבריטת חיפה

יחידת האבחונים

לוגו יחידת יה״ל
Faculty of Education Logo

שאלות נפוצות

מי יכול להיעזר בשירותי הייעוץ והתמיכה?

סטודנט שעבר אבחון ביה"ל ונמצא כי הוא לקוי למידה ו/או סטודנט שאובחן ונמצא כי הוא בעל הפרעה בקשב ובריכוז.