לוגו אוניבריטת חיפה

יחידת האבחונים

לוגו יחידת יה״ל
Faculty of Education Logo

שאלות נפוצות

אם הבעיות שלי נגרמות עקב בעיות בריאותיות, האם יש צורך לעבור אבחון ביה"ל?

סטודנט בעל לקות פיזית או סטודנט הסובל מבעיות בריאותיות ייפנה לדיקנאט הסטודנטים, לוועדה רפואית וזו תבחן את מידת זכאותו להתאמות במבחנים.