לוגו אוניבריטת חיפה

יחידת האבחונים

לוגו יחידת יה״ל
Faculty of Education Logo

שאלונים

טופס בקשה לבחינה על-גבי מחשב להורדת הקובץ

הערות והנחיות לנבחן על גבי מחשב בחדר טכנולוגיה להורדת הקובץ

רשימת הדברים שיש להביאם לבחינה להורדת הקובץ

מערכת שעות לסמסטר להורדת הקובץ

שאלונים לאבחון מת"ל (לפונים בין הגילאים בין 16-35) עבור דוברי שפת אם ערבית להורדת הקובץ

שאלוני מת"ל (לפונים בין הגילאים בין 16-35) לדוברי שפת אם עברית להורדת הקובץ

שאלוני יה"ל (לפונים מעל גיל 35) לדוברי שפת אם עברית להורדת הקובץ

שאלוני יה"ל (לפונים מעל גיל 35) לדוברי השפה הערבית להורדת הקובץ